Print this page

Naslovnica

Diklo

LJETOVANJE U DIKLU

 

Unazad pedesetak godina znakovito se izmijenio naš život. Na to je utjecao ubrzan proces urbanizacije i industrijalizacije. Došlo je do promjena u načinu života i rada, koji su doveli do hipokinezije, povećane nervne napetosti i neadekvatne prehrane.

Strojevi i pogonska energija uvjetuju smanjenu potrebu za utroškom ljudske energije, ubrzan ritam života, pospješuje nervnu napetost, a prekomjerna ili neadekvatna prehrana pretilost ili prekomjernu tjelesnu težinu. Sportsko rekreacijski centar „Kukavica" smješten je na udaljenosti dvadesetak kilometara od Bjelovara na cesti prema Daruvaru. Prirodni resursi lokaliteta „Kukavica" obuhvaćaju područje šuma, a atrakciju čini mješovito drveće sa blagim padom prema jugoistoku.

Suvremeni svijet traži i primjenjuje mjere specifične zdravstvene zaštite u cilju očuvanja i unapređenja zdravlja. Među njima je izdašno kretanje, bijeg uprirodu, te aktivan način odmaranja, korištenja sportsko rekreacijskih sadržaja. Bijeg u prirodu i sadržaji aktivnosti u prirodi, kao što su:„trim" trčanje zbog zdravlja, hodanje-trčanje po snijegu, sanjkanje, orijentacijska kretanja, ribolov i sl. imaju najveći porast sudionika unazad tridesetak godina.

 

Uz atraktivne prirodne resurse nalaze se sljedeći objekti:
· smještajni (površina cca 160 m2),
· svlačionice sa sanitarnim čvorom za vanjske sadržaje (površina cca 180m2),
· restoran - ima polivalentnu namjenu za:
· sastanke, predavanja, tečajeve, seminare i sl.
· društveno zabavne aktivnosti: igranje šaha, čitanje, kartanje, društvene večeri i dr.

Vanjski športsko-rekreacijski tereni:
· rukometno igralište,
· košarkaško igralište,
· nogometno igralište,
· atletska staza,
· odbojka na pijesku,
· sportsko-rekreacijske površine (instalacija tipskog mini golfa, tri viseće kuglane, tri armirana betonska stola za stolni tenis, pikado, stolni tenis (pokretni) i slično),
· bočalište.

Namjene sadržaja u odnosu na korisnike:
· građane županije bez obzira na dob i spol, kao i ostalih susjednih županija i grada Zagreba,
· grupe i pojedinci iz redova: sportske rekreacije, sporta, školskih klubova i sportaša sa specijalnim potrebama (invalidi, hendikepirani, retardirani i sl.),
· odgojno obrazovne institucije od predškolskih do visokoškolskih ustanova,
· organizirane grupe izviđača, tehničke aktivnosti, kulturno zabavnih i umjetničkih područja,
· organizatore savjetovanja, sjednica, seminara, tečajeva, proslava pojedinaca, kao i društvenih, te društveno zabavnih igara npr. šaha, kartanja i sl.,
· prolazne turiste, naše i strane, izletnike i korisnike odmora.Next page: Turistička ponuda